ชุดเขี่่่ยเชื้อเห็ด+DVD

ชุดเขี่ยเชื้อเห็ด และ DVD


ชุดเขี่ยเชื้อเห็ด และ DVD เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างสูงของผู้ที่เข้ามาอบรม"การเพาะเลี้ยงเห็ดอย่างมืออาชีพ"  ทำให้ให้ผู้ที่จะฝึกการเขี่ยเชื้อเห็ด สามารถดูเทคนิกการเขี่ยเชื้อจาก DVD และทำตามได้ทันทีอย่างถูกต้อง ทั้งยังไม่ต้องเสียเวลาในการจัดหาอุปกรณ์

ตู้เขี่ยเชื้อกระดาษ

ตู้เขี่ยเชื้อกระดาษ
ตู้เขี่ยเชื้อ ตู้เขี่ยเชื้อนับว่ามีความจำเป็นระดับต้นๆ ของผู้ที่ทำอาชีพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เช่น เห็ด กล้วยไม้. การออกแบบตู้เขี่ยเชื้อเห็ด เริ่มจากแนวคิดที่ว่า การเขี่ยเชื้อต้องอยู่ในที่ที่ปลอดเชื้อ โดยใช้ยูวี (Ultraviolet Type C หรือตัวย่อ UVC) มีช่วงความยาวคลื่นประมาณ 100-280 nm(นาโนเมตร) เป็นอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ภายในตู้


หม้อนึ่ง โคตรร้อน รุ่นพกพา

หม้อนึ่งโคตรร้อนรุ่นพกพา
หม้อนึ่งโคตรร้อนรุ่นพกพา
หม้อนึ่ง โคตรร้อน รุ่นพกพา ครั้งแรกของโลก ที่ให้ความร้อนไอที่ 100 องศาเซลเซียส ภายในไม่เกินนับ 1 2 3....10 ครับ..แนวคิดแบบ"บ้านเห็ด" ที่คนทำเห็ดไม่ว่ามือใหม่ หรือระดับอาชีพต้องมีให้ได้ ราคา หลัก..7,850 บาทเท่านั้น


คลิกที่รูปภาพ >>>


โรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ


โรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ
โรงเห็ดอัตโนมัติ ขนาดบรรจุก้อนเชื้อเห็ด 1000 ก้อน  ขนาดประมาณ 40 เมตร x 2.40 เมตร x 2.50 เมตร  เป็นโรงเห็ดที่ออกแบบให้เหมาะกับการเพาะเลี้ยงเห็ดทุกชนิด เช่นเห็ดนางฟ้า เห็ดขอน เห็ดโคนญิปุ่น เห็ดหัวลิง เห็ดหลินจือ หรือเห็ดอื่นๆ โรงเห็ดอัตโนมัติ มีการควบคุมการให้ความชื้นในโรงเห็ดได้อย่างอัตโนมัติ  โดยอุปกรณ์กระจายน้ำฝอยยูเล็ม (ULEM- Ultra Low Energy Mist) ยูเล็ม สามารถสร้างความชื้นภายในโรงเห็ดได้กว่า 90% โดยใช้น้ำและพลังงานต่่ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ภาพ >>>

อุปกรณ์สร้างหมอก ยูเล็ม(ULEM)


อุปกรณ์สร้างหมอกยูเล็ม(ULEM)
อุปกรณ์สร้างหมอก ยูเลิม
          อุปกรณ์สร้างหมอก/น้ำฝอย ยูเล็ม (ULEM- Ultra Low Energy Mist) เป็นผลงานที่ บ้านเห็ด"ภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับ รศ.ดร ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ ผู้ที่เป็นผู้ค้นคิดและพัฒนา ยูเล็มเป็นคนแรกของประเทศไทย ในเวลากว่า 10 ปี ได้ทำการออกแบบยูเล็มหลายชนิด จนถึงปัจจุบันได้ทำการออกแบบให้จานยูเล็มชนิดมีขนหวี  ช่วยให้ยูเล็มทำงานได้ดีกว่ารุ่นเก่าๆทุกรุ่น สามารถปรับ จากฝอยน้ำ เป็นหมอกน้ำได้ง่าย  ประโยชน์ ใช้ให้ความชื้นในโรงเห็ด ลดความร้อนในโรงเห็ด หรือ ปศุสัตว์ ให้ปุ๋ยโดยอัตโนมัติ และฉีดยาฆ่าแมลงอัตโนมัติ   (คลิก..รูปดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

สูตร อาหารวุ้น PDA-RDA และก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ


สูตรอาหารวุ้นเห็ดหลินจือ
สูตรอาหารวุ้น และก้อนเชื้อเห็ดเลินจือ ( คลิกที่ภาพ )

สูตร ทำอาหารวุ้นPDA-RDA/ทำก้อนเชื้อ เห็ดทั่วไป


เห็ดทั่วไป
สูตรเห็ดทั่วไป

กล่องสร้างความชื้นเห็ด

กล่องสร้างความชื้นเห็ด
กล่องสร้างความชื้นเห็ด


ทำเองง่ายๆ ราคาเพียง 1000 กว่าบาท   ใช้เพาะเห็ดในบ้าน หรือเห็ดถั่งเช่าในห้องไม่ใหญ่ ความชื้น 90 % ได้หมูๆ..เห็ดออกตรึม..เก็บไม่ทัน..