โรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ


โรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ
โรงเห็ดอัตโนมัติ ขนาดบรรจุก้อนเชื้อเห็ด 1000 ก้อน  ขนาดประมาณ 40 เมตร x 2.40 เมตร x 2.50 เมตร  เป็นโรงเห็ดที่ออกแบบให้เหมาะกับการเพาะเลี้ยงเห็ดทุกชนิด เช่นเห็ดนางฟ้า เห็ดขอน เห็ดโคนญิปุ่น เห็ดหัวลิง เห็ดหลินจือ หรือเห็ดอื่นๆ โรงเห็ดอัตโนมัติ มีการควบคุมการให้ความชื้นในโรงเห็ดได้อย่างอัตโนมัติ  โดยอุปกรณ์กระจายน้ำฝอยยูเล็ม (ULEM- Ultra Low Energy Mist) ยูเล็ม สามารถสร้างความชื้นภายในโรงเห็ดได้กว่า 90% โดยใช้น้ำและพลังงานต่่ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ภาพ >>>