สูตรทำก้อนเชื้อเห็ด ( 1 ก.ก)

สูตรก้อนเชื้อเห็ดอย่างง่ายในรูปแบบ Excel >>> คลิกที่ภาพ เลย

สูตรก้อนเชื้อเห็ด 1 ก.ก


สูตรอาหารวุ้น RDA


สูตรอาหารวุ้นที่บ้านเห็ดได้คิดค้นขึ้น และให้กันทั่วไป RDA ทำจากขาวสาร และได้ผลดีพอกับ PDA แต่หาง่ายและประหยัดกว่ามาก..
คลิกที่ภาพ......>>>>


สูตรอาหารวุ้น